Munchmuseet, MM K 521

MM K 521, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
onsdag –    Kjære –


    Jeg fikk nu Dit
brev. Du tror det er bedst
ikke at træffes, sier Du –
ja – gjør som Du vil –

    Du gav mig et slag
sidst som jeg ikke kan
komme over noengang –
hvis jeg bare skjønte hvorfor
Du gjorde det – hvis
det var for at fremkalde
frygt hos mig, saa regnet
du galt – hva du end gjorde
kunde jeg aldrig komme til

 

      

\at føle det for Dig –/
    Hva Du end mente med
det – det var et daarlig træk
av Dig – Jeg vil jo
saa gjerne være sammen
med Dig, naar Du er bra
nok, det ved Du, og jeg
er saa bedrøvet over at Du
ikke føler Dig bedre!

    
    Hilsen
    Din Tulla