Munchmuseet, MM K 504

MM K 504, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Tirsdag –    Kjære Du.
 Var
for sent ude til
banken igaar, men
var der nu, og kunde
ikke faa noe naturligvis,
men de telegraferer
idag til Paris, til sam-
me bank, som akkreditivet
lyder paa, og fredag kan
jeg sikkert faa penge, –
sae direktøren. Kan Du
da ikke komme hid, og
selv hente pengene, saa
jeg slipper at sende dem?

 

      

    Hva sae advokaten, skriv
det til mig –      Her er
deiligt idag, varmt og alligevel
ikke for varmt. Har idag
havt en liden gut til
model, men det faldt
ikke videre heldig ud,
han graat hele tiden,
var vist for liden –

    
    Haaber Du har det
forholdsvis bra. mange
hilsener
 Din Tulla.

    Skriv idag eller imorgen
senest, er Du snil!?

 

      
Note om tegning