Munchmuseet, MM K 474

MM K 474, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Onsdag morgen
    Det kan ikke nytte at
træffes idag. Jeg orker ikke
gaa paa en bodega eller
kafe. Kan Du ikke komme
herop. Du faar telefonere
hid ved 4 Tiden, saa jeg faar
høre naar Du reiser – Hvis
Du ikke reiser før imorgen
middag kan vi reise ud
i Bækkelaget imorgen

 

      

formiddag. Fanny er  … g syg
idag, men jeg haaber hun
er frisk i morgen – dette
er jo igrunden ikke noe
Aasgaardstrandsveir –

    Telefoner altsaa