Munchmuseet, MM K 433

MM K 433, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Ludvig Karsten.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. Edvard Munch
    Aasgaardstrand

 

      
    
Slemdal pr. Kristiania    Kjære Munch!


    Sendt brev til Dem for længe siden; baade
til Berlin og Kjøbenhavn. Emballeuren bad allerede
i Paris om, og fik Deres adresse da han vilde
skrive til Dem. Dette har han altsaa ikke gjordt.
Adressen er:
    Lemoine, emballeur 47 rue Vavin
          Paris

    Kan paa en 14 dage endnu ikke komme til Aasg.
da jeg har nogle portrætter at gjøre her.
Vilde helst været dernede med en gang. Jeg
skal en dag tellefonere ned ved ½2 tiden hvis
De holder Dem paa Samlaget.