Munchmuseet, MM K 334

MM K 334, Munchmuseet. Datert 04.06.1910. Brev fra Sigurd Høst.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Bergen 4 juni
1910    Kjære Munch,


    Da jeg kom lørdags-sliten hjem fra skolen idag, var der noget
paafærde: ikke fik jeg komme ind i stuen med en gang og
indtil barna hadde de en hemmelighedsfuld mine. Saa
var det overraskelse og utrop og henrykkelse da ser du. Jappe
melancolique har jo længe været mit sværmeri, og Lolly har altid
interessert \sig/ for stadierne – og de andre er jo alle av stor interesse.

    Jeg skikket Adskillelsen til Dr. Bing med engang, saa du
antagelig mandag eller tirsdag faar de avtalte 80 kr. derfra.
Nu er stuen vor noksaa festlig da ser du, adskillig anderledes
end da du saa den. Vil du ikke komme og se den?

    Blir du i Kragerø i sommer?      Hvis du ikke vil reise
saa langt som til Bergen, kunde vi jo avtale et møte
midtveis, paa Finse eller et slikt sted; der er jo nu et bra hotel.

    Saa om digterbarnet.      Jeg ser du har fulgt min oversættelse
med to-tre smaa ændringer; de ændringer er rigtig kanske med
undtagelse av: baiser istedenfor donner des baisers. For det første
er baiser paa fransk, som bekjendt, noget tvetydig, og kan vanskelig
brukes uten at vække andre idéassociationer; særlig her uten objekt synes
det mig ikke helt godt (jeg er ialfald i tvil). Men dernæst synes jeg det er
bedre rytmisk: sa chère besogne de donner des baisers. Dog vil jeg
ikke insistere paa dette om du eller en kyndig raadgiver bestemt holder
paa verbet baiser.

 

      

    Jeg har nu selv gjort et par rettelser. Et sted sætter
jeg la peau istedenfor la toison, som vistnok er et meget virknings-
fuldt ord om en haarfylde eller pels, men ikke passer saa godt
netop om en hyene.      Istedenfor: son coeur était variable
sætter jeg: son coeur variàit (Smlg. det gamle ord: «Souvent femme varie»)
Endelig bruker jeg: sa longue crinière noire som der er mere
fantasi i end bare cheveux.

    Disse ting har jeg ikke rettet idag paa et øieblik, men
jeg har tænkt over det siden jeg sendte dig manuskriptet.
Endnu en rettelse, som jeg har gjort og som jeg tror er
nødvendig: «han overfaldtes bagfra af hendes børn» over-
sætter jeg med les enfants d’Omega fordi «ses enfants» ogsaa
kan betyde hans barn, og her ligger jo al vegt paa at
de ikke er hans.

    Hvorledes gaar det ellers med
arbeidet, med historien og det andre?

    Endnu en gang tak for sendingen.
    
    Lolly sender sin bedste hilsen.
    Din
Sigurd Høst