Munchmuseet, MM K 273

MM K 273, Munchmuseet. Datert 03.12.1896. Brev fra Axel Heiberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    A. Heiberg
Lysaker.
3die Decbr 1896.    Kjære Munch!


    Der er intet i veien for at
Malerierne kan bero her hos mig saa
længe De vil; et Par Billeder ere noksaa
ramponerede efter Reisen; de Pasteller
som findes, er klistret over med Papir \(på Glasset)/
Jeg talte med en Mand idag, som vilde
komme ud forat se paa dem og \muligens/
kjøbe et. Jeg sælger hvis jeg faar et
nogenlunde Bud. –      Jeg vil, som sagt,
vente til en senere Leilighed; dette
med Billeder er jo en Smagssag, og blandt
de sendte er der intet, som tiltaler mig
i nogen særlig Grad. –

    Pastellen af Oscar og Ingeborg liker jeg
mer og mer for hver Dag; det er særlig
lille Ingeborg som De har knebet ud af
Livet, saa’n som hun var ifjor; iaar
ser hun ganske anderledes ud. –

    
    Med venlig Hilsen
    Deres hengivne
A. Heiberg.