Munchmuseet, MM K 69

MM K 69, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Cecilie Dahl.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Fredag nat.    Kjære Munch
 T. har iaf-
ten tømt en flaske morfin.

    Jeg Jeg var gået ind til mig
for at lægge mig, da hørte
jeg en stønnen fra hendes
rom\værelse/. Jeg gik ind til og hun
fortalte, hvad hun havde
gjort – døsed så strax efter
hen. Jeg satte kogte stærk
kaffe og hentede pigen.
Vi holdt på med hende i
henved 3 timer – hun fik

 

      

efterhånden i sig 6 kopper
stærk kaffe inden det hjalp –
men både hænder og ben var
en lang stund ganske kolde –
og pulsen bankede næsten
ikke. Der stod to tømte
morfinflasker ved sengen.

    Jeg Kl. er nu halvfire om
natten, jeg sidder og skriver.
T. har talt forvildet en
lang stund – nu begynder
hun at komme sig lidt.
Men d\D/et  …  har været hendes
faste forsæt at dø.

 

      

men jeg syntes ikke det gik
an. Der være en
udvei. Munch! ved
De ingen. Hun er det
ulykkeligste menneske jeg
endnu har seet.

    Hun kommer vel ikke
nu til Drøbak for det
første.

    Men skulde De vilde\ønske at/ tale
med hende \nu snart/ – så går «Duen»
herud hver efterm. ½3.
og ½7. Søndag. ½10 om
morgenen.
  Hilsen fra
    Deres C. Dahl.