Munchmuseet, MM K 57

MM K 57, Munchmuseet. Datert 16.11.1893. Brev fra Sigurd Bødtker.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Kunstmaler Edvard Munch
    Berlin
    Pension v.d. Werra,
    Albrechtstraße 9.

 

      
    
    Kære Munch!


    Undertegnede er her
for øieblikket og
skulde intet have
imod at træffe dig.
Jeg bor i   Toepfer     Hotel, Luisenstraße.
Træffes forresten
også hyppig i
Café Bauer.

    
    Din
Sigurd Bødtker.