Munchmuseet, MM K 3553

MM K 3553, Munchmuseet. Datert 31.08.1899. Brev fra C. Eikmeier Hotel Janson.
Filologisk kommentar: Brevet er stilet til en ikke navngitt kvinne, som sannsynligvis er Tulla Larsen. Hun har sendt brevet til Munch innlagt i sitt eget brev, se MM K 557.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring