Munchmuseet, MM K 3553

MM K 3553, Munchmuseet. Datert 31.08.1899. Brev fra C. Eikmeier Hotel Janson.
Filologisk kommentar: Brevet er stilet til en ikke navngitt kvinne, som sannsynligvis er Tulla Larsen. Hun har sendt brevet til Munch innlagt i sitt eget brev, se MM K 557.