Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 305)

Brevs. 518 (PN 305), Nasjonalbiblioteket. Datert 18.8.1926. Brev til Friedrich Schreiber-Weigand

© Nasjonalbiblioteket, NB_57676A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_57676A00002
© Nasjonalbiblioteket, NB_57676A00003