Munchmuseet, MM N 3472

MM N 3472, Munchmuseet. Datert 1906–1908. Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3472, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3472, s. 2
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3472, s. 3