Munchmuseet, MM N 3469

MM N 3469, Munchmuseet. Datert 1906–1908. Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3469, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3469, s. 2