Munchmuseet, MM N 3464

MM N 3464, Munchmuseet. Datert 1906–1907. Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3464, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3464, s. 2