Munchmuseet, MM N 3463

MM N 3463, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3463 bl. 1v
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3463 bl. 1r