Munchmuseet, MM N 3440

MM N 3440, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Alfred Flechtheim.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3440, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3440, s. 2
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3440, s. 3
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3440, s. 4