Munchmuseet, MM N 3362

MM N 3362, Munchmuseet. Datert 4.8.1906. Brevutkast til Commeter'sche Kunsthandlung.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3362 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3362 bl. 1v