Munchmuseet, MM N 2514

MM N 2514, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Gustav Schiefler.
Filologisk kommentar: Stensil. Brevutkastets første side foreligger i tre kopier, andre side i fire kopier, mens tredje side foreligger i fem kopier.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2514, s. 0