Munchmuseet, MM K 5685

MM K 5685, Munchmuseet. Datert 23.11.1912. Brev fra Christiania Bank og Kreditkasse.