Munchmuseet, MM K 2910

MM K 2910, Munchmuseet. Datert 24.06.1896. Brev fra Julius Meier-Graefe.
Filologisk kommentar: Brev fra Richard Dehmel (sannsynligvis) til Meier-Graefe. Var vedlagt MM K 2909.