Munchmuseet, MM K 1775

MM K 1775, Munchmuseet. Datert 19.04.1906. Brev fra Frederick Delius.