Munchmuseet, MM K 557

MM K 557, Munchmuseet. Datert 09.1899. Brev fra Tulla Larsen.
Filologisk kommentar: Brevet har inneholdt et brev fra portieren på Hotel Janson, se MM K 3553.