Christian Wisbech

1869. Dødsår ukjent
Norsk ingeniør.

Les mer

Brev fra Christian Wisbech til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5372.   Brev. Datert 25.03.1919. 
«Jeg er saa fri at anmode Dem om som en særlig velvilje og selvfølgelig for en passende avgift at meddele mig tilladel- se til for sommeren at ha min motorbaat liggende bak Deres bryg- ge.»