Anna Ramm

Født 1864. Dødsår ukjent
Norsk. Født i Ålesund, oppvokst i Moss, bosatt noen år i Amerika, Tromsø og Stavanger. Fra 1892 i Oslo. Gift med overlege Fredrik Ramm.

Relaterte personer

Brev fra Anna Ramm til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 780.   Brev. Ikke datert. 
«det igjen til»