Einar Dehli

1890. Dødsår ukjent
Norsk. Eier av Ålerud gård i Vestby som Munch kjøpte i 1918. Dehli fortsatte å arbeide på gården etterpå.

Brev fra Einar Dehli til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 3 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 68.   Brev. Datert 13.08.1918. 
«Hørte at De hadde sent en herre her ut søndag, men jeg var ikke hjemme. Blev færdig med høiet i gaar og skal nu begynde og skjære rug nu Den repperation i stald og legaarsveg som blev omtalt burde kanske utføres nu i til felde De vil ha gjort det nu, skal jeg besørge det. Ellers vet jeg ikke noget særlig.» 
Munchmuseet, MM K 5289.   Brev. Datert 03.12.1918. 
«Skal faa meddele Dem at vi har ca 9 kg smør. Da vi ikke kan opbevare det i kjelleren burde det enten hentes eller bringes ind.» 
Munchmuseet, MM K 5290.   Brev. Datert 17.09.1918. 
«Undertegnede erkjender herved motagelsen av 4000 kr fire tusind kroner paa redskaperne»