Grøtting Berg

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Brev fra Grøtting Berg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 32.   Brev. Datert 26.10.1935. 
«Jeg tillater mig høfligst at komme til Dem med følgende:»