M. B. Arnet-Johnson

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.

Brev fra M. B. Arnet-Johnson til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4.   Brev. Datert 16.12.1933. 
«Det er aarelang sykdom (min hustru især), der har bevirket, at jeg er blit sterkt pe- kuniært reduseret. Og nu er hun atter (for 9de gang paa 6 aar) indlagt paa klinikk for en meget ondartet aarebetændelse. og den- ne gang traf det saa slemt til, at vi blev husvilde ogsaa. Gaarden skulde moderniseres og samtlige leieboere blev opsagt. Vort indbo staar paa lagrer, og familien bor midler- tidig hver for sig – hos nogen gamle kjend- te her. Energisk strider jeg hver dag for aa faa leiet en liten, brukelig leilighet i legens nærhet. Men der er en vanskelig sak, særlig naar man ikkj har penger nok. Det er saart aa feire jul under slike omstændigheter! –»