Anni Spetzler-Proschwitz

Fødsels- og dødsår ukjent
Tysk skulptør.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Anni Spetzler-Proschwitz

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 812.    Brev. Datert 1928. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]