Hoffmann

Hoffmann Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk lektor. For øvrig uidentifisert.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Hoffmann

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 1732.    Brevutkast. Ikke datert.
«Det glæder mig at det jeg har kunn{ … }et yde vil være til noen hjælp –»