Marcus Lynneberg

(1876–1928)
Norsk. Bror av Johannes Lynneberg. Svoger av Julie Lynneberg og onkel til Thora Lynneberg. I Folketellingene 1900 bodde familien i 'Kastellet' på Nordstrand.

Relaterte personer

Brev fra Marcus Lynneberg til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 672.   Brev. Datert 28.06.1905. 
«Jeg har en følelse af at jeg drog afsted med et altfor menings- løst bytte og at det kanske var  …  i raseriet over alle Deres medmennesker at De gav mig det; jeg vil derfor faa lov at sige Dem, at jeg holder billedet til Deres disposition indtil jeg \faar/ besked fra Dem.»