A. Ekholm

Fødsels- og dødsår ukjent
Finsk autografsamler. For øvrig uidentifisert.

Brev fra A. Ekholm til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1861.   Brev. Datert 06.02.1934. 
«Anhåller vördsamt att till min samling av namnteckningar även få foga Eder.»