Capelle

Fødsels- og dødsår ukjent
Tysk. For øvrig uidentifisert.

Brev fra Capelle til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 2090.   Brev. Datert 18.12.1914. 
« Herrn Professor Munck Moos. Norwegen.»