H. Brav

Fødsels- og dødsår ukjent
Tysk. For øvrig uidentifisert.

Brev fra H. Brav til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 3547.   Brev. Datert 18.05.1894. 
«Von Frau Dr. M. Eras, welche um 1te April c von hier verzogen ist, sind mir verschieden Klei- dungsstück u. Malutsenstielen übergeben worden, welche dieselbe wegen rückständiger Miethe von Ihnen zurückbehalten hat.»