Axel Scheel

(1869-1925)
Norsk. Høyesterettsadvokat.

Les mer

Brev fra Axel Scheel til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5369.   Brev. Datert 06.01.1913. 
«Da det er mig bekjendt, at De ønsker at kjøpe en eiendom i nær- heten av Moss, tillater jeg mig at meddele, at jeg har en saadan tilsalgs.»