Alfred Enger

Alfred Olsen Enger (1875-1941)
Norsk, gårdbruker og tømmerbetinger. Munch leide grunden der huset i Åsgårdstrand står av ham.

Les mer

Brev fra Alfred Enger til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5370.   Brev. Datert 16.12.1935. 
«Jeg har med beklagelse bragt i erfa- ring, at der gjennem ‹Patterson› i Vik- toria er gjort henvendelse til Dem ang overdragelse av Deres leieforhold i min gaard i Aasgaardstrand. –»