M. Wagner

Fødsels- og dødsår ukjent
Tysk. Tilknyttet Emil Richters Kunst-salon.

Tilknyttet

  Relaterte personer

   Brev fra M. Wagner til Edvard Munch

   I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

   Munchmuseet, MM K 3778.   Brev. Datert 24.12.1917. 
   « Herrn Georg Kleis Kunsthandlung Kopenhagen. Vesterbrogade 58.»