Vr. Kiesvettr

Fødsels- og dødsår ukjent
Tjekkisk. For øvrig uidentifisert.

Tilknyttet