Carl Gummeson

Fødsels- og dødsår ukjent
Svensk. Innehaver av Carl Gummesons Konsthandeln.

Tilknyttet