Hartvig Halvorsen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk samler.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Hartvig Halvorsen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

I privat eie, PN 788.    Brev. Datert 23.3.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]
I privat eie, PN 789.    Brev. Datert 27.5.1909. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]