Fritz Frølich

Fritz Heinrich Frølich (1872–1961)
Norsk ingeniør, direktør. Portrettert av Munch.

Les mer