Blunck (frøken)

Blunck (frøken) Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk? For øvrig uidentifisert.