Erichsen (frøken)

Erichsen (frøken) Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk? For øvrig uidentifisert.