H Hellum

H M Hellum Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.