Hilmar Krog

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.