Karl Bergersen

Fødsels- og dødsår ukjent
Norsk. For øvrig uidentifisert.