William Macbeth

Fødsels- og dødsår ukjent
Amerikansk. For øvrig uidentifisert.

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til William Macbeth

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Smithsonian, American Archives, PN 1256.    Brev. Datert 11.1.1913. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]