Martin Arnbak

Martin Knud Frederik David Arnbak Født 1883. Dødsår ukjent
Dansk kunsthandler. Eier og grunnlegger av Arnbak kunsthandel i Kjøbenhavn.

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til Martin Arnbak

I det digitale arkivet finnes det 1 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Det kongelige bibliotek, København, PN 1203.    Brev. Ikke datert. [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Martin Arnbak til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 4050.   Brev. Ikke datert. 
«Idet jeg hermed har Fornøj- elsen at sende Dem vedl. Piece om Maleteknik, tilla- der jeg mig at vedlegge en Fortegnelse i Haab om at De atter ved Lej- lighed husker paa mine Farver»