Jørgen Engelaug

Jørgen Christensen Engelaug (1812-1895)
Norsk gårdbruker. Drev gården Engelaug vestre på Løten, nabogården til Engelaug østre, hvor Munch ble født.