Christiania Guldlistefabrik & Høvleri

Butikk; kunsthandel. Oslo, Norge (Carl Johans Gade 39).

Personer tilknyttet institusjonen

Brev fra Christiania Guldlistefabrik & Høvleri til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 1392.   Brev. Datert 05.01.1891 . «Vi ved desværre ikke Benævnelser\ne/ paa Billederne, men håber dog De har forstaaet Forklarin- gen. –» 
Munchmuseet, MM K 1393.   Brev. Datert 26.10.1895 . «Vi anmode Dem herved om godheds- fuldt at indbetale vort Tilgodehaven- de, som nu er saa gammelt, i mod- sat Tilfælde ser vi os nøt til retslig at inddrive samme, en Fremgangs- maade vi nødig ser anvendt.»