Vedutvalget for Oslo og Aker

Forretning. Oslo, Norge (Drammensveien 42).

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 5 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3657.    Brevutkast. Datert 1942 . «Jeg har fåt tilladelse til at bruge {en}2 favne ved til Januar»
Munchmuseet, MM N 3658.    Brevutkast. Datert 1942 . «Holst Halvorsen»
Munchmuseet, MM N 3659.    Brevutkast. Datert 1942 . «Søknad om brændselsbrug for mine arbeids{ … }rum»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 309).    Brev. Datert 30.11.1942 . «Søknad om brændsel til mine Arbeidsrum»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 310).    Brev. Datert 7.12.1942 . «To erklæringer fra muratelierets arkitekt og fra min kunsthandler vedlegges»